Társasházi jogász válaszol


Tisztelt érdeklődő !

Amennyiben kérdése van speciális társasházi ügyben, dr.Izsák Orsolyának ezen fórumon keresztül tegye fel kérdését.
A válaszom az érdeklődők által megadott tényállási elemekhez igazodnak, értelemszerűen ha nem az összes információ áll rendelkezésemre a válasz nem is tükrözheti le a tényleges jogi megoldást.
Aki a fórumon részt vesz egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Dr.Izsák Orsolya Ügyvédi Iroda által jegyzett facebook oldalon a hírfolyamban kérdéseiket és a választ közzé tehetik.
(A hozzászólások moderálás után jelennek meg!)

Hozzászólások

Cég tualjdonában lévő társasház

Tisztelt címzett!

Van egy cég akinek van egy társasháza (az ingatlan a cégé, de a ház társasházzá lett minősítve), aminek lakásait kiadja. Azt hogy van e adószáma a társasháznak vagy nincs még nem tudom pontosan. A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben a társasház mint társasház üzemel, számláz stb. és "leányvállalata" a cégnek vagy a cég számláz és mint társasház csak közösköltséget szed be. Külön kell e választani a kettőt? Illetve idővel ezek a lakások értékesítésre kerülnek. Ilyen esetben a tulajdonos adja el őket tehát a cég. Azonban onnantól ha jól tudom. Tényleges társasházként üzemel. Viszont addig?

Cég tulajdonában lévő társasház

Tisztelt érdeklődő!

Jelenleg is Társasházként üzemel, csak egy tulajdonosa van.jelenleg is léteznek olyan költségei ami a jogszabály szerint közös költség ha változik a tulajdonközösség a jogszabálytó eltérően csak az SZMSZ-ben tudnak rendelkezni.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

Kert helyreállítása

Tisztelt ügyvéd nő,

Egy 8 lakásos társasházbon lakom, eben a hónapban kerül sor a homlokzat szigetelésére. Ez a ház egy 60 m2 belső udvarral rendelkezik, ami gyepesítve, növények virágokkal van díszítve.
Az utcai homlokzat járdával itt foglalási díjat fog a kivitelező cég fizetni az állványozás miatt, viszont az a kérésük, hogy használják a kertet a munka során anyag tárolásra, és a munkához szükséges műveletekre.

Kérdésem a következő , kinek kell majd a szigetelés befejezése után a kertet az eredeti állapotába vissza állítania?
A háznak vagy a kivitelező cégnek, kell e erről valamilyen szerződést vagy nyilatkozatot igényelni tőlük?

Köszönettel

kert helyreállítás

Tisztelt érdeklődő!

Eltérő megállapodás hiányában a Társasháznak.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

segítség kérés

Tisztelt Ügyvédnő!

Egy 50 éves, 24 lakásos társasház "botcsinálta" közös képviselőjeként írok a fórumra.

Hat éve - tulajdonosként - végzem e munkámat, a lakóközösség felkérésére.

Hat éve mindenben egyetért 23 tulajdonos, de egy - a volt közösségi képviselő - mindig mindenbe beleköt és mindent igyekszik megvétózni.

Legutóbbi anyagát mellékelem:
Észrevételek
a xxxxxxxxxxxxxxx társasház
2013.05.25-án megtartott évi rendes közgyűlésének 2013.06.25-án átadott jegyzőkönyvéhez.
8.ponthoz

Nem felel meg a valóságnak a jk.5.oldal 1.bek. szövegének az a része, amely a biztosítás terhére történő javításokat csak addig tartja fontosnak, amíg a ház pénzügyi helyzete meg nem engedi, hogy a csöveket azok meghibásodása nélkül is cseréljük saját pénzünkből. Miért cserélnénk a jól működő csöveket, olyan gazdagok vagyunk ?

Ha ez elhangzott volna, akkor én már ott a közgyűlésen tiltakoztam volna ellene. A közgyűlésen hozzászólásom után az az álláspont alakult ki, - ezt XY mondta - hogy csatlakozunk ahhoz a városi gyakorlathoz, amely szerint a víz-és fűtéscsöveket csak azok meghibásodásakor cseréljük a biztosító előírásai szerint. A biztosító által fizetett kártérítésből a javítások, cserék elvégezhetők, igy nekünk az egész „ingyen” van.

Ekkor visszavontam azt az írásban mellékelt hozzászólásomban szereplő javaslatomat, hogy a csövek műszaki állapotáról a Vízművek és a FŐTÁV -tól kérjünk írásbeli szakvéleményt.

A jkv. említett bekezdését ezért nem fogadom el hitelesnek.

Én úgy gondolom, hogy a fent aláhúzott álláspont közgyűlési határozat, ezért a közös képviselőtől interneten a Közgyűlési Határozatok Könyvéről olyan másolatot kértem, amely már tartalmazza a szóban forgó álláspontot. Ezt a mai napig nem kaptam meg !

Emiatt élek a jelenleg érvényes társasházi törvény 38.par.( 3 ) bekezdésének lehetőségével, amely szerint „a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalásához, a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges”.
Mint tulajdonos csak akkor járulok hozzá ahhoz, hogy a ház víz-és fűtéscsöveinek javítását, cseréjét társasházunk pénzéből fizessük, ha a biztosító kártérítése után azt az összeget fizetjük a javítást végző vállalkozónak, amelynek árajánlatát a biztosító előzetesen jóváhagyta.

Ez a rendelkezésem jelen „észrevételek” keltezésétől hatályos és a 2,1 MFt összegben kalkulált alagsori vízcsövek cseréjét is tiltja (a vízakna vízórákig), amely a közös képviselő véleménye szerint is „kalandor-politika” volt (2012 évi Hírlevél 2.bek.). Ezek a csövek ma is hibátlanul működnek és ezután csak akkor cseréljük, ha meg hibásodnak.

Egyik lakótárs megkérte, ne rabolja a Ház idejét, erre ezt válaszolta:

Tisztelt XXX Lakótárs,

Kedves X !

Felháborító hülyeségeket irkálsz, Te nem vagy a felettesem és ne parancsolgass ! Én 26 évig voltam mindenki megelégedésére a ház közös képviselője és 9 évvel vagyok idősebb Nálad.

A közgyűlésen azt mondtad a hozzászólásom után, hogy magától értetődőnek tartod, hogy a víz-és fűtéscsöveket csak azok meghibásodásakor cserélhetik, a biztosító előírásai szerint.Mire én ezt amegfogalmazást javasoltam közgyűlési határozatként elfogadásra.Közöltem továbbá, hogy ez esetben nem kérem a VÍzművek és FŐTÁV műszaki vizsgálatát. Az előbbieket a magnófelvétel is igazolja !

Az említett gyakorlat "életfogytiglan" ingyenessé teszi a csőcseréket, ezért ehhez semmilyen távlati pénzügyi terv kialakítására nincs szükség.

Ezen tények visszaigazolását kérem most tőled válaszként.

A közös képviselő a meghibásodásoktól függetlenül szeretné a csöveket cserélni az elkövetkezendő években a közös költségeink terhére 10-15 éven belül, becslésem szerint összesen kb 26 millió Ft nagyságrendben.

Én ezt a gátlástalan pazarlást szeretném elkerülni.

Üdvözlettel XY

Természetesen többször jeleztem, hogy nem akarok (nem akarhatok) teljes csőcserét, de a vízalapvezetéket célszerű lenne felújítani - kerületi felújítási pályázat segítségével.

Ha van jogi segítség, hogyan lehetne figyelmen kívül hagyni állandó acsarkodását, az nagy segítség lenne!
Elnézést a hosszúságért.
közös képviselő

segítségkérés

Tisztelt közös képviselő !

A tulajdonos lényegében ha az nem rágalmazás vagy becsületsértés, a közös képviselő elé tárhatja véleményét . A csőcsere nem az ön akaratán hanem a közösségén múlik így javasolnadó tágyaltatni.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

meghatalmazás

Tisztelt Jogász nő!
A következő kérdésekben kérem a segítségét:
-a társasházi közgyűlésen (a meghívóban feltüntetett napirendi pont alapján, többségi határozattal) korlátoztuk az elfogadható meghatalmazások számát. Ezt érvényesíthetjük?
Amennyiben nem, akkor hogyan vehetjük elejét annak, hogy egy tulajdonos akár 10-12 tulajdonosi meghatalmazással vegyen részt az adott közgyűlésen?( kettő, 16 lakásos társasházról van szó)
A törvényben erre vonatkozóan sajnos nem találtam sem megengedő, sem tiltó rendelkezést!
-amikor közös költségről szavazunk, a hátralékos tulajdonos(ok) szavazatát figyelembe kell venni?Tekintettel arra, hogy közös költség emelésről döntünk, ami az Ő érdekükkel ellentétes. (Van olyan tulajdonos, kinek lakásán jelzálog bejegyzés van közös klts. tartozás miatt!)
Várom mi előbbi megtisztelő válaszát!
Tisztelettel: Bartáné Sz.V.B. elnöke

meghatalmazás

Tisztelt SZVB elnök !

- többször válaszoltam már a kérdésre, nem lehet korlátozni a meghatalmazás kiadását ezért nem szabályozza a jogszabály,
- a hátralékos tulajdonostárs minden kérdésben szavahat csak a hátralékával kapcsolatosan nem.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

ki lehet számvizsgáló bizottsági tag

Tisztelt ügyvédnő !
Társasháznál számvizsgáló bizottsági tag lehet e olyan aki négy éve perli a házat.
Nem a munkájával kapcsolatos ügyben.
Tartozik állandóan.Saját maga szabja meg mennyi közös költséget fizet.

Köszönöm

ki lehet számvizgáló bizottsági tag

Tisztelt érdeklődő !
Az nem jogi kategória, hogy perli a házat és ki kellene zárni ileltve tartozik, a tulajdonosok ettől függetlenül visszahívhatják.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

Tisztelt Ügyvédnő! Egy 18

Tisztelt Ügyvédnő!
Egy 18 lakásos társasházban lakom, felmerült, hogy a kéményt fel kell újítani, mert nem biztonságos a használata. Én szilárd tüzelésű kályhával fűtök, és még rajtam kívül két lakó. A közös képviselő közölte hogy csak a saját költségen újíthatom fel, mert aki nem használja az nem köteles beszállni. Kérdésem, hogy ez közös tulajdon, akkor miért csak azok költsége akik használják.Ha a lakóközösség nem szavazza meg a felújítást, akkor ezzel korlátozza a közös tulajdonban lévő részek használatát , és ezzel kárt okoznak nekem , mert a lakás gázzal történő kifűtése kétszer annyiba kerül mint fával. A közös tulajdon állagóvása minden lakó feladata, és én a lakást 10 éve egy használható kéménnyel vettem meg, azonban a kémény felújítása nem történt meg. Mit tehetek?

Tisztelt ügyvédnő !18

Tisztelt érdeklődő!

Ezt pedig a közösségnek kell finanszíroznia. Közgyűlés elé kell vinni és ha leszavazzék támadja meg bírósági úton.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

Meddig terjed a kötelezettségem?

Tisztelt Ügyvédnő!

Egy éve vettem át ezt a társasházat, ami a Gellért hegyen van. A fennálló gond már évtizedes.
Egyik tulajdonos a meglévő két lakása mellé megvett egy harmadikat, aminek állapota már akkor rossz volt. Repedeznek a főfalak. Oka: részben a Gellért hegy adottsága, másik, hogy garázsnak lett lett a házhoz toldva ez az építmény, de egyszer csak lakás lett belőle.
Mivel a többi tulajdonos nem ment bele, hogy Ő /jelenlegi tulajdonos/ lebontsa az egész építményt, kicsit nagyobbat + egy szintet építsen, / ami több éves huzavonára tekint vissza / így most felszólítja a tulajdonosokat illetve engem, hogy kezdjem intézni az ő lakásának építését, javítását stb. ami számításai szerint 15 millió körül lenne./ úgy gondolja bontani és építeni lenne a legjobb/ ehhez 15 mill. hitel kellene, amit kb 10 családnak kellene fizetni. Bár az egészből a főfalak és a födém / lapos tetős építmény/ a közösek.
Nyilván én ebből ki akarok maradni, amennyire csak lehet.
Kérdésem, meddig kell nekem ebbe az ügybe belefolyni???
Ha ebben kaphatnék valamiféle tanácsot, megköszönném.
Valamint egy ilyen összegű hitel felvételéhez a tulajdonosok 100% hozzájárulása szükséges ilyen esetben.- jól tudom??
Amennyiben erre nem lenne mindenki hajlandó mi lenne a következő lépés?

Válaszát előre is köszönöm. Illés Gyöngyi közös képv.

Meddig terjd a kötelezettségem?

Tisztelt közös képviselő asszony !

A főfalak repdése társasházi ügy. A hitelfelvételhez pedig elég 50 % támogatottság.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

kapcsolatfelvetel a kozos kepviselovel

Kedves Dr.Izsak Orsolya!
Kulfoldon elek.Van egy tarsashazi lakasom,ami kozos a nehany csaladtagommal.Honapok ota ures a lakas,nem fizeti senki a kozos koltseget.Probaltam felvenni a kapcsolatot a kozos kepviselovel,hogy meg tudjam mennyi az elmaradas es a havi dij.A kozos kepviselo nem hajlando valaszolni az e-mailjeimre.Tudomast sem vesz a keresemrol.Mit tehetek?Hova fordulhatok panaszommal.
Meg egy kerdes!
A kozos kepviselo megallapithat-e kesedelmi kamatot?
Valaszat koszonom!

kapcsolatfelvétel a közös képviselővel

Tisztelt érdeklődő!

igen furcsállom a helyzetet elősorban önnek ha van tulajdona tudnia kelll, hogy mennyi a közös költség gondolom ki volt adva valamikor nyilván tudta mennyi addig is amíg nem kap választ legalább annak az összegét fizesse, mert a kamat több lesz mint a tőke amit majd jogosan követlenek öntől.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

lakás vásárlás külsőszigetelés után

Tisztelt Ügyvédnő! 2012-12-14-én vásároltunk egy lakást ami már kivülről bevolt szigetelve.a közösképviselőtöl 3 havi elmaradás miatt kaptunk felszólító levelet mert a felujítási alapot nem fizettük havi 10880ft.A társasházi képviselő szerint nekünk kell fizetni mert mi vagyunk a tulajok.De az előző tulaj kötött lakástakarékot. Most kinek van igaza?Mit tehetünk?Előre is Köszönöm Császár-M,Szilvia

lakásvásárlás külső hőszigetelés

Tisztelt M.Szilvia !

Minden esetben a lakés tulajdonosa fizet és ön az előző tulajdonostól viszakövetlheti.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

Albetét megosztása

Tisztelt Ügyvédnő!
Jól tudom, hogy ha a társasházban lévő, külön helyrajzi számon szereplő, tulajdonomban lévő üzlethelységemet két külön albetétre szeretném bontani (építés nélkül, csak papíron), akkor a tulajdonostársak egyhangú közgyűlési határozata kell, kivéve ha engedéllyel átépítést végzek, mert akkor elég a többség? A háznak nem lenne ez költség, mindent vállalok. Segítségét előre is köszönöm.
Judit

albeét megosztása

Tisztelt érdeklődő!

Elég az 50 %+1 szavazat.
üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

közgyűlési határozat jogorvoslati lehetősége

Tisztelt Ügyvédnő!

A 2003-as TH előírja, hogy aa a közgyőlés határozata jogszabály vagy az alapító okirat rendelkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonos keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától
számított 60 napon belül. A határidı elmulasztása jogvesztéssel jár. ( 2003. évi CXXXIII. tv. 42.§ (1) )

Tisztelt Ügyvédnő,, hogyn értelmezhető itt a jogvesztés?

Ha pl. van egy közgyűlési határozat, amely sérti az alapító okirat előírásait, az SZMSZ-t, vagy a kisebbség jogos érdekeit, viszont senki nem támadja meg a bíróságon 60 napig

és ezáltal továbbra is hatályban marad, az már a 6o nap elteltével nem támadható meg sehol? vagy ha megtámadható de nem a Társasházi Törvény jogszabályainak alapján, akkor minek az alapján van a megtámadására lehetőség?

üdv. SzEdit

közgyűlési határozat érvénytelensége

Tisztelt Sz Edit !

Lényegében nem támadható meg, ha azonban újabb közgyűlést tartanak a témában úgy az új közgyűlési határozattal szembeni jogorvoslat hathatós megoldás lehet.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

közös költség

Tisztelt Ügyvédnő!

A 2003-as TH és a Társasházunk SzMSz-e is rendelkezik arról, hogy 2 havi közös ktg. tartozás után a mindenkori közös képviselőnek kell a tulajdonosokat felszólítania tértivevényes levélben. Ha nem történik hajlandóság akkor természetesen kötelezően jogi útra terelheti az ügyet.
Jogos-e az, hogy nem egészen 2 havi közös költség tartozás után ezt nem a közös képviselő teszi meg, mint ahogy azt a törvény előírja, hanem egy ügyvéd, aki ezért az egy felszólító levélért közel 8000 ezer forintot számít fel, amit a közös képviselő az éppen aktuálisan befizetett közös költségből levon. Ebben az esetben történik SZMSZ sértés, hiszen nem úgy történik a felszólítás, ahogy arról a jog rendelkezik, ill. az ügyvédnő jogosan követelhet közel 8 ezer forintért?

Tisztelettel, Sz. E.

közös költség

Tisztelt SZ.E!

Jogos lehet a Társasház követelése, úgyhogy pontosan és határidőre kell fizetni.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

Takarítás tartozás fejében.

Tisztelt Orsolya!
Az alábbi problémával-kérdéssel fordulok önhöz:
Van a társasház felé,közös költség és fűtés díjba jelentős elmaradásom,devizahitelem és gyes miatt nem tudtam fizetni. Lassan talán rendeződik az életem,a havi számlát fogom tudni fizetni,de az elmaradást nem,ezért azzal kerestem meg a közös képviselőt,hogy a tartozásom ledolgoznám,a kukakihordás és lépcsőház takarításba,számlát adok róla,és olcsóbban elvégzem,mint a takarítócég aki jelenleg végzi. Elutasított,hogy 1-2 lakóval beszélt és azok nem-et mondtak címszóval. Én felkerekedtem és végigjártam lassan az összes lakót megkérdeztem a véleményüket,mindenkitől kértem aláírást egy gyűjtőívre,a 60 lakásból 40-nél már voltam,ebből 38 igen,és 2 nem aláírás gyűlt össze. Közös képviselőt újra felkerestem ezzel az aláírásgyűjtő lappal,aki közölte velem,hogy őt effektív nem érdekli a lakók véleménye,nem akarja,meg arra hivatkozott,hogy ebben csak ő dönthet,az ő joga,nem a lakóké. Kisebb vita után,azt mondta,hogy összehív egy gyűlést valamikor ez ügyben,neki nem elég az ,hogy a lakók írásban már megszavazták. Summa-summárum a hozzáállása az,és ezt el is mondta,hogy azt akarja,hogy elárverezzék a lakást. A lakáson jelenleg 9 millió hitel van,és 6-ért se lehet eladni,így a pénzhez ezuton nem jut hozzá,ezt el is mondtam neki,de nem érdekli. A másik,hogy havonta listát dob be minden lépcsőházba, a tartozók pontos nevével-összeggel stb...és ezt nyilvános helyre lerakja,ami úgy tudom adatvédelmi törvényt sért. Kérdésem az,hogy az ön véleménye és a jogszabályok alapján,mit tehetnék még,hogy rendezni tudjam a helyzetet,és össze tudjam hozni ezt a megoldást,főleg ha a lakók többsége már beleegyezett?

takarítás tartozás fejében

Tisztelt tulajdonos !

nagyon jó hogy legalább kísérletet tesz a tartozásának a rendezésére, Ön újra végig járhatja a lakókat és kezdeményezht közgyűlés összehívását, a közös képviselő köteles a közgyűlést összehívni.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

Tisztelt Ügyvédnő! 2008-ban

Tisztelt Ügyvédnő!

2008-ban vásároltam egy 64 m2-es társasházi lakást, melynek vételárát részletekben törlesztem. Időközben vita alakult ki az eladóval, mivel álláspontom szerint az adásvételben nem kerültek feltüntetésre a közös tulajdont képező részek, így pince, padlás stb. A szerződés ezzel kapcsolatban utalást sem tartalmaz az alapítói okiratra.

Kérdésem az lenne, hogy alappal hivatkozhatok-e ezek hiányára, vagy sem, illetve nincs ennek relevanciája.

Válaszát köszönöm

Tisztelt Ügyvédnő ! 2008.-ban

Tiszelt érdeklődő!

lehet rá hivatkozni de ha bírósági úton nem támadja meg nncs relevanciája.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

zálogjog bejegyzése

Tisztelt Ügyvédnő! Egy 31 lakásos társasházban lakom Pest környékén. A ház 2004-ben épült, én 2008 óta lakom itt. A ház egyik lakásának tulajdonosa már közel 900 ezer forint közös költség+rezsivel tartozik, mert a központi fűtés miatt a fűtés, melegvíz, víz is lakásonként fizetendő, a fogyasztás mértékében, ahogy ez hasonló fűtés-rendszer esetében van. Kaptak már egy fizetésmeghagyást, a végrehajtó 18 ezer forintot emeltet le a fizetéséből, de az adósság folyamatosan nő. Mi az eljárás menete ebben az esetben, ha z SZMSZ nem tartalmazza a jelzálogjog bejegyzését? A közös képviselő szerint nincs mit tenni. Tisztelettel Bán Magda

zálogjog bejegyzés

Tisztelt Bán Magdolna !

Hogyne lenne. el kell indítani a földhivatali eljárást és a szolgáltatásokat korlátozni.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

jelzálog bejegyzése

Tisztelt Úgyvédnő! Nagyon kíváncsian várjuk szakszerű válaszát, hogy a közös képviselőnek továbbítsuk, a fenti helyzetben, 30-an szeretnénk lépni, ezért fordultunk Önhöz! Tisztelettel Bán M.

Gazdasági szervezet működtetése társas házban

Tisztelt Ügyvédnő!

A következő problémával kapcsolatban szeretnék öntől, választ/tanácsot kapni.
Társasházunk kilenc magántulajdonban levő lakásból áll, és három önkormányzati bérlakásból.
Pár hónapja az egyik magántulajdonban levő lakást eladták, is iskolaszövetkezetet (irodát) hoztak létre, amely napi szinten igen jelentős forgalommal jár.
Érdeklődnék, hogy közgyűlési határozat nélkül, ezt meg lehet-e csinálni? (Nem volt róla közgyűlési határozat, nem írattak alá velünk semmit, és meg sem kérdeztek minket)
Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez ne működhessen itt tovább?
Kihez kellene fordulni?
Mely törvényre lehet hivatkozni (Mi a 2003 CXXXIII törvényt néztük át)?
Előre is köszönöm.
Minden jót kívánok: H:N:

Lift díj fizetése

Üdv!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a lift díját a közös költségen belül minden egyes lakástulajdonosnak kell-e fizetnie, függetlenül attól hogy használja-e a liftet vagy sem?
Nálunk a következő a helyzet: 36 lakásos társasházban lakom, 2 lépcsőház van (A és B). Az A lépcsőházban van a lift, itt 4 emelet van és a földszinten is vannak lakások. A B lépcsőházba az A lépcsőházon keresztül lehet eljutni a lakásokig, ott 2 emelet van+földszint de ott nincs lift. De ez a két lépcsőház közösen fizet majdnem minden díjat. Lassan már 6 éve úgy van megállapítva a közös költségünk, hogy a lift díját csak az A lépcsőház 1-4 emeleti lakói fizetik, az A lépcsőház földszintesei és az egész B lépcsőház nem! Ön szerint ez így helyes? Kérem írja ezt meg nekem! Ha nem kérem azt is írja meg hogy mivel tudnám ezt alátámasztani, (ha ez a megállapítási mód nem helyes) hogy végre igazságosan legyen megállapítva a közös költség!
Előre is köszönettel

Tatarozás utáni garancia

Tisztelt Ügyvédnő!

Kérem szépen a szíves véleményét az alábbiakat illetően:
Évek óta külföldön élünk, a II. kerületi társasházi ingatlanunk kb. 1 évvel ezelőtt tatarozásra került.
Minden lakás erkélyének a hosszában egy-egy virágvályu van, vízkivezető csővel.
A III. emeleti lakásunk virágvályujának alján egy kb. téglalap alakú, /1 téglányi nagyságú/ vakolatleválás keletkezett.
A társasház úgy gondolta, hogy ezt a vályuból szivárgó víz okozhatta.
Felszólítottak, hogy a hibát hozzam helyre.
Árajánlatott kértem egy vállalkozótól, aki a föld- és növénykiszedést, elszállítást, és a levált téglányi nagyságú vakolat helyreállítását bruttó 200 ezer forintért vállalta volna.
Ezért megkértem a barátaimat, hogy a növényt és a földet szedjék ki a vályuból, és a vályuban lévő esetleges repedéseket hozzák helyre. Kiderült, hogy a vályuban semmiféle repedés nem volt.
A vályu alján a jelzett hibán kívül semmiféle más vízesedési, vízfolyási nyomot nem lehet felfedezni.

Úgy látjuk a részünkre elküldött fotók alapján, hogy egy egyszerű - talán nem megfelelő - vakolási munka miatti leválásról van szó.
A kérdésem az, hogy lehet-e garanciális javítást kérni, mert túlságosan drágának tartom a kapott árajánlatot.

Köszönettel várom szíves válaszát. Üdvözlettel: Szabó Lászlóné

Jegyzőkönyv és leváltás

Tiszteletem!

Szeretnék tanácsot kérni. Amennyiben a levezető elnök ( közös képviselő) nem írja alá a jegyzőkönyvet, amit egy tulajdonos írt ( megszavazott jegyzőkönyv vezető) mi a kötelessége a közös képviselőnek? Illetve mivel a jegyzőkönyvet melléklettel kipótolta, de úgy már sem a jegyzőkönyvvezető és sem a hitelesítők nem írták alá mi a teendő? Ezáltal ugye egy semmi nem lett elfogadva, sem az elszámolás, sem a leváltása. Kértük hogy hívjon össze rendkivüli közgyülést, amit megis tett, de felhívta a figyelmünket, hogy jogszabály sértést követtünk el ezzel, mert hogy azt írtuk hogy 8 napon belül tüzze ki az időpontot. Illetve most a közgyülésen azonnali hatállyal felmondunk neki, és ha addigra lesz új közös képviselőnk kötelező megvárni a 30 napos adás-vételi határidőt? Köszönettel

közös költség megfizetése

Tisztelt Ügyvédnő!

A 2003-as TH és a Társasházunk SzMSz-e is rendelkezik arról, hogy 2 havi közös ktg. tartozás után a mindenkori közös képviselőnek kell a tulajdonosokat felszólítania tértivevényes levélben. Ha nem történik hajlandóság akkor természetesen kötelezően jogi útra terelheti az ügyet.
Jogos-e az, hogy 2 havi közös költség tartozás után ezt nem a közös képviselő teszi meg, mint ahogy azt a törvény előírja, hanem egy ügyvéd, aki ezért az egy felszólító levélért közel 8000 ezer forintot számít fel, amit a közös képviselő az éppen aktuálisan befizetett közös költségből levon. Ebben az esetben történik SZMSZ sértés, hiszen nem úgy történik a felszólítás, ahogy arról a jog rendelkezik, ill. az ügyvédnő jogosan követelhet közel 8 ezer forintért?

Tisztelettel, Sz. E.

Cég működtetése társasházban

Kedves Orsolya!
Olyan problémával fordulnék önhöz, és szeretném a segítségét kérni, hogy társasházban lakom, ahol kilenc magántulajdonú lakás van, és három önkormányzati bérlakás.
A házban az egyik magán tulajdonban levő lakást eladták, és a lakók értesítése nélkül iskolaszövetkezetet hoztak létre.(Amely napi szinten igen nagy forgalommal jár)
Szeretném megkérdezni, hogy lehetséges-e ennek a működtetése a tulajdonosok beleegyezése nélkül? (A közgyűlésen erről nem történt szavazás, és lakók sem írtak alá semmit).
Ha nem állja meg a helyét ennek a működtetése, milyen jogszabályra lehet hivatkozni (én a CXXXIII
. 2003 évi törvényt a társasházról néztem)
Kihez lehetne ezzel a problémával fordulni?
Szükséges-e a tulajdonosokon kívül a bérlők beleegyezése ennek a létesítménynek a működtetéséhez?
Köszönöm a válaszát

hostel nyitása társasházban

Tisztelt Ügyvédnő!
Budapesti belvárosi társasházunkban a földszinti lakásból egy hostelt csináltak, melyet az ajtón is hirdetnek, az önkormányzat arra hivatkozik, hogy ki kell adnia a törvény szerint mindenre az engedélyt, majd élhetünk panasszal, és maximum korlátozhatják a működését, de természetesen nem zárathatják be. Valóban tűrnie kell az ott élőknek az éjszakai zajongást, ami ebből fakad, és nem tehetünk semmit, és lakói tiltakozás ellenére, ennyit lehet tenni?
Valamint a házban több lakó is óriási közös költséggel tartozik, melyre a közös képviselő és az ügyvéd válasza, hogy ezek behajthattaéan dolgok, de ezt nem akarjuk elhinni, ez valóban így van?
Előre is nagyon köszönöm válaszát!

hasonló helyzet

Kedves Vendég,

google-en keresztül találtam rá a kérdésére. Nálunk is hasonló helyzet áll fent, egy 8 lakásos társasházban a legfelsö szinten egy hostelt nyitottak meg, viszont nem hirdetik magukat, hanem kizárólag 3. világbeli vendégeket fogad, úgymond magán személy által üzemeltetett menekült szálloda lett.
Nem is ez a lényeg, hanem csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy Önöknek sikerült-e valahogy megegyezni vagy megakadályozni a hostel további müüködését?

Köszönettel,
F. Á

Hostel

Kedves Vendég,

google-en keresztül találtam rá a kérdésére. Nálunk is hasonló helyzet áll fent, egy 8 lakásos társasházban a legfelsö szinten egy hostelt nyitottak meg, viszont nem hirdetik magukat, hanem kizárólag 3. világbeli vendégeket fogad, úgymond magán személy által üzemeltetett menekült szálloda lett.
Nem is ez a lényeg, hanem csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy Önöknek sikerült-e valahogy megegyezni vagy megakadályozni a hostel további müüködését?

Köszönettel,
F. Á

hostel nyitása társasházban

Tisztetl érdeklődő !

Azt, hogy ügyük hogyan áll a behajtás terültén arra nyilván csak az ügyeket vivő ügyvéd kollega tud válaszolni az a a véleményem, hogy korlátozó inntézkedést a működésre az szmsz-ben lehet hozni.

Üdvözlettel
Orsolya

Becsapott

Tisztelt Izsák Orsolya !
A következő történetben szeretném a segítségét kérni.
2012. Decemberében szóban megegyeztem a Közös Képviselőnkkel hogy az elmaradt közös költség és a házban ujra szerelt gáz vezeték kifizetésének fejében, a ház takarításáért járó fizetésem nem veszem fel, hanem autómatikusan befizetésre kerül a ház számlájára. Egészen 2013.06. - ig .Havi 34.250 ft.- kerüt volna a számlára ami eleve több mint a tartozásom volt. Minden hónapban jöttek a számláért mivel vállalkozó vagyok, de a fizetésem nem vettem fel mert ugy beszéltük meg . Viszont az ő kérésére a számlára minden hónapban az került hogy készpénzes kifizetés megtörtént. A mai elszámolásnál már megkaptam a fizetésem (öt hónap után ) mellékelve egy kivonatot amin szerepel egy 68.000 ft.- tartozás . Felhívtam a képviselőt és rákérdeztem hogy hogy lehet ezek után tartozásom mikor öt hónapja fel sem vettem a fizetésem. Ő azt válaszolta hogy én a január- februári fizetést felvettem mert állítólag felhívtam őt hogy szükségem lenne a pénzre. De ez nem történt meg !!! Aki a számláéert jön hozzánk és akinek a pénzt hoznia kell ( kellet volna ) havonta, ő azt mondja hogy nem tartozik rá. !! Beszéljem meg a képviselővel. Ő csak a számláéert jött. Most mit tudok tenni?? Papirt nem írtunk, szóbeli megegyezés történt csak tavaly decemberben. Úgy gondolom aki ilyet megtesz az valószinö hogy másutt is megröviditi az embereket, és a házat? Mit tehetnék?
Válaszát előre is köszönöm.

becsapott

Tisztelt érdeklőd !

sajnos adójogi aggályok vannak a megállapodásunkban, én az ö helyében közgyűlést kezdeményeznék ahol átbeszélik ezen kérdéseket.

üdvözlettel
Orsolya

Társasház több milliós hulladékszálítás tartozása

Tisztelt Ügyvédnő!

Sajnos a Társasházunk (40 lalkásos) felhalmozott az évek során több millió forint szemétszállítási díjat. 2010-ben új Közösképviselőt bíztunk meg a ház dolgainak intézésére, mert az előző képviselő hagyagságából eredendően rengeteg kintlevősége volt a háznak. Természetesen ennek fedezete nem volt meg! Részben azért, mert egyes lakótársak szeretik az "ingyen életet", másfelől pedig az elszámolások sem stimmeltek...
Azóta eltel már 3 év, a tartozásunk rendezése pedig elmaradt!.
A DHK szerint lehet részletfizetést kérni, de ezt csak akkor lehetséges, ha a kintlevőség 20%-át egyösszegbe befizetjük.
Mivel a Társasháznak ennyi megtakarított pénze nincs, ezért ezt az összeget minden lakónak rendkivüli befizetéssel kell teljesíteni. A fennmaradó összeget pedig hosszabb távon (2év)alatt lehet törleszteni.
Kérdésem, hogy a lakótársak mennyire felelősek a Képvislő(k) munkájáért, az abból eredő kintlevőség felhalmozásáért? Miért csak akkor fizethetjük egyinileg saját dijbeszedő számlánkon a szemétszállítást, ha a Ház tartozása már rendezett?
Köszönettel: Lilla

társasház több milliós hulladék szállítás tartozása

Tisztelt érdeklődő !

Csak javasolni tudok amennyiben valóban aggályos az elszámolás egy szakértőnek adják át a könyvelői nyagot áttekintésre.
meg kell jegyezzem, hogy remélhetőleg nem az a gond, hogy a közös költség befizetések nem fedezik a tényleges kiadásokat.

üdvözlettel
Orsolya

Társasház folyosó kisajátítás

Tisztelt Dr. Izsák Orsolya!

Egy éve vettük a lakásunkat, a szemben lakó szomszéddal közös folyosó kb. fele le van választva zárt ajtóval, egy kb. 8 m2-es tároló helyet alakított ki a szomszéd és a lakásunk előző tulajdonosa, közös használatra. Közösen építették, de a szomszéd kisajátította, elzárkózik a közös használattól. Mit lehet ilyenkor tenni?

társasház folyos kisajátítása

Tisztelt érdeklődő !

használat rendezése iránti perben tudja orvosolni a kialakult helyzetet.

üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

focizás

Tisztelt Orsolya!
Veszprémben 3x 8 lakásos társasházban élünk, külön helyrajzi számmal ellátva, minden 8 lakásos házhoz kert is tartozik. A házak épülésénél az építő nem választotta el a telkeket, így azok egy nagy kertet képeznek! Az első kérdésem az lenne, hogy utólag is kerítést húzhatunk -e a házak között, kinek a beleegyezése szükséges?( Házon belül? többség?)
A másik kérdés: A mi kert részünk gondozott, virágok, bokrok, fák lettek telepítve! A szomszédos házból a gyerekek hozzánk járnak át( ami nem lenne baj, csak épp....) fociznak, rongálnak, kis fákat törnek ki! Házunk képviselete sem tud dűlőre jutni velük. Mit tehetnénk, joguk van -e idegen telken tartózkodni,focizni?
Segítségét előre is köszönöm: Márton Melinda

focizás

Tisztelt Márton Melinda !

Igen lehet kerítést emelni a szomszédjogi vita kezelésére birtokvédelmi eljárás alkalazását javasolom.

Üdvözlettel
Dr.Izsák Orsolya

egyedi fűtés

Tisztelt Ügyvédnő,

Egyedi fűtést akarnak kialakítani a társasházunba, ami kb 1000000ft-os hitelfelvétellel járna lakásonként, ráterhelve a lakásra. Minden egyes lakásba be akarnak szerelni egy kazánt.. A lakóközösség hány százalékos beleegyezése esetén tudják ezt megvalósítani?

Köszönettel: L.Andrea

Adatok élesítése

Keresse fel a Magyar Társasházkezelő nyilvántartó rendszert és élesítse adatait!